o projektu | prva faza | druga faza | treća faza | kontakt
 
 
{ Druga faza projekta }


Provedene aktivnosti i aktivnosti u tijeku


REZULTATI 1. FAZE – REGISTRACIJA PACIJENATA


Podaci i iskustva iz pilot projekta (registracije pacijenata) analizirani su, a registracijski upitnik je prilagođen.

U tijeku je prospektivna registracija pacijenata.


EPIDEMIOLOŠKA ANALIZA

Nakon epidemiološke analize iz 1. faze projekta, stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iznijeli su prijedlog za dodatni podprojekt s naslovom “Regionalne razlike u socijalnim i medicinskim značajkama osoba koje su izvršile suicid u RH u razdoblju 2002.-2006. godine.“ U tijeku su aktivnosti za taj podprojekt.

Za predložene aktivnosti podprojekta u radnu grupu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi uključeni su dodatni članovi iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


SEMINARI ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU

U sklopu 2. faze projekta organizirana su i provedena dva seminara trajne medicinske edukacije.


INTERVENCIJA

Razvoj intervencijskog programa: U 2. fazi planirano je razvijanje intervencijskog modela za praćenje pacijenata na razini zajednice, kako bi se podaci i iskustvo iz ovog projekta upotrijebili za unaprijeđenje politike i aktivnosti na prevenciji suicida.

Nakon registracije pacijenata provodi se intervencija: pacijentu se daje kontakt informacija za kontaktiranje suradnika na projektu, ukoliko je on/ona suglasan da ga se prati. U slučaju da se pacijent sam ne javi, njega ili nju će kontaktirati nekoliko puta projektni suradnici. Ukoliko pacijent želi, on/ona je pozvan doći na razgovor ili s liječnikom / psihijatrom ili psihologom u Zavodu za istraživanje mozga na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili u psihijatrijskoj bolnici, te će se provesti niz kontrolnih pregleda.