Projekt:     “Praćenje i prevencija samoozljeđivanja”

Partneri na projektu:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske (Ministarstvo)
Centar za krizne situacije, Zagreb (Centar)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
Norveški zavod za javno zdravstvo, Oslo, Norveška (NZJZ)
Hrvatski zavod za mentalno zdravlje* (HZMZ)
* uključen kasnije

Financiranje projekta:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Norveški zavod za javno zdravstvo prijavili su Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške ovaj projekt za dobivanje financijske i tehničke podrške.

Trajanje projekta

Ovo je zajednički projekt u fazama (tri faze tijekom tri godine). Svaka faza može se smatrati zasebnim projektom, sa zasebnim završnim izvještajem i preporukama uključenim stranama.

 • 1. faza projekta – broj projekta: 2050389
 • 2. faza projekta – broj projekta: 2060369
 • 3. faza projekta – broj projekta: 2070306

Projekt je odobren u studenom 2005. godine, a projektne aktivnosti su službeno započele u prosincu 2005. godine.

Početak projekta:                            1. prosinac 2005.
Planirani završetak projekta:         31. prosinac 2008.

 • Trajanje prve faze: 1. prosinac 2005. – 31. prosinac 2006.
 • Trajanje druge faze: 1. siječanj 2006. – 31. prosinac 2007.
 • Trajanje treće faze: 1. siječanj 2007. – 31. prosinac 2008.

Cilj projekta:

Projektni cilj je:

 • Razviti sustav praćenja za prikupljanje informacija o pokušajima samoozljeđivanja, koji će biti osnova za brzi “odgovor” i aktivnosti u svrhu liječenja osnovnog duševnog poremećaja.
 • Integracija projekta unutar nacionalnog programa s ciljem jačanja zdravstvenih usluga na razini zajednice, a vezanih uz mentalno zdravlje, kako je opisano u nacrtu Hrvatske politike o mentalnom zdravlju.
Ciljevi predloženih aktivnosti su sljedeći:
 • Razviti registracijski modul/obrazac za registraciju ozljeda uzrokovanih samoozljeđivanjem u Hrvatskoj;
 • Provesti probno prikupljanje podataka primjenom registracijskog upitnika;
 • Razviti i provesti praćenje pacijenata sklonih samoozljeđivanju na razini zajednice;
 • Integrirati rezultate u politiku i aktivnosti za prevenciju suicida.

Specifični ciljevi projekta po fazama:

Saznanja iz svake faze mogu biti upotrijebljena za buduće paralelne aktivnosti u području prevencije suicida.
1. faza: Epidemiološki sustav nadzora

 • Razviti, testirati i probno upotrijebiti registracijski upitnik/sustav epidemiološkog nadzora povreda izazvanih samoozljeđivanjem u Hrvatskoj
 • Obrazovati osoblje koje će provoditi registraciju i educirati osoblje koje će obavljati intervenciju
2. faza: Kreirati program intervencije
 • Nastavak registracije samoozljeđivanja i pokušaja samoubojstava
 • Razviti i probno provesti sustav za praćenje pacijenata koji su počinili samoozljeđivanje, od strane tima za mentalno zdravlje na razini zajednice, kojeg čini psihijatar i medicinska sestra s praksom u zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja
3. faza: Pilotiranje intervencije i pružanje preporuka
 • Pilotiranje provođenja intervencije
 • Ocjena pilotiranja intervencije
 • Razvoj preporuka za provođenje na nacionalnoj razini

Voditelj projekta / Glavni istraživač

Prof.dr.sc. Branko Kopjar, dr.med..
Savjetnik, Norveški zavod za javno zdravstvo

Lokalni voditelj projekta / Istraživač

Doc.dr.sc. Neven Henigsberg, dr. med.
Centar za krizne situacije

Suradnici na projektu:

Radna grupa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi:

 • Doc.dr.sc.Neven Henigsberg, lokalni voditelj projekta (Centar)
 • Šarlota Foro, član (Centar)
 • Veljko Đorđević, dr.med. član (HZMZ) od 25.10.2007.
 • Dubravko Kužina, dr.med., član
 • Prim.dr.sc. Vlasta Dečković Vukres, dr.med., član (HZJZ)
 • Prim.mr.sc. Vlasta Hrabak-Zerjavić, dr.med., član (HZJZ)
 • Prim.mr.sc. Urelija Rodin, dr.med.,član (HZJZ)
 • Mr.sc. Marijan Erceg, dr.med., član (HZJZ)
 • Branimir Tomić, dr.med., član (HZJZ)
 • Tanja Ćorić, dr.med., član (HZJZ)
 • Maja Silobrčić–Radić, dr.med., član (HZJZ)
 • Tomislav Benjak, dr.med., član (HZJZ)
 • Prof.dr.sc. Branko Kopjar, dr.med., član (NZJZ)
 • marija Coupe, član (MZSS)

Zastupnik Norveškog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj:

Consilior Vita d.o.o.
TIM ZA VOĐENJE PROJEKTA:
Dr. Tanja Potočki Karačić, projektni menadžer
Slavica Vladetić, suradnica na projektu
Nada Dražić-Stefanović, suradnica na projektu
Diana Maltar, suradnica na projektu

Prva faza projekta

Provedene aktivnosti

REGISTRACIJA PACIJENATA

 • Medicinske institucije izabrane za sudjelovanje u pilot projektu / registraciji pacijenata su:
  • Klinika za traumatologiju, Zagreb,
  • Klinička bolnica Dubrava, Zagreb.
 • Dobivene su suglasnosti etičkih povjerenstava izabranih bolnica (Klinike za traumatologiju i Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu), te je započeo pilot projekt / registracija pacijenata.
 • Izabrano je i educirano osoblje za prikupljanje podataka / registraciju pacijenata.
 • Tim u svakoj instituciji uključenoj u pilot projekt registracije sastojao se od: liječnika (koordinatora u instituciji), medicinske sestre (prikupljanje prospektivnih podataka i provjera novih prijema pacijenata) i četiri studenta medicine (prikupljanje retrospektivnih/arhivskih podataka).
 • Registracijski upitnik je baziran na norveškom modelu i tijekom pilot registracije kroz retrospektivno prikupljanje podataka prilagođen je za daljnju uporabu u prospektivnoj registraciji pacijenta s pokušajima samoozljeđivanja i suicida.
 • Provedeno je retrospektivno prikupljanje podataka iz bolničkih baza podataka u svrhu identifikacije pacijenata koji su primljeni u bolnicu tijekom zadnjih nekoliko mjeseci koji su prethodili početku projekta.
 • Nakon prilagodbe registracijskog upitnika bazirane na retrospektivnoj registraciji, započela je prospektivna registracija pacijenata.
 • Razvijena je baza podataka za podatke prikupljene retrospektivnom i daljnjom prospektivnom registracijom pacijenata s pokušajima samoozljeđivanja i suicida. Uspostavljeno je sigurno središnje spremište podataka.
 • Na kraju prve faze,tijekom tri mjeseca retrospektivne i daljnje prospektivne registracije pacijenata ispunjeno je oko 600 registracijskih upitnika, a podaci iz oko 350 od njih su uneseni u elektroničku bazu podataka, a pripadaju pacijentima prepoznatim i ocijenjenim kao oni koji su počinili pokušaj samoubojstva ili samoozljeđivanja. De-identificirani pilot podaci iz retrospektivne i prospektivne registracije pacijenata pripremljeni su za analizu.
EPIDEMIOLOŠKA ANALIZA
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo je i pripremio epidemiološku analizu na temelju postojećih podataka o suicidu. Istražena je baza podataka hospitaliziranih pacijenata zajedno s bazama umrlih. Izvršena je usporedba/preklapanje između registra suicida i baze podataka hospitalizacije kako bi se identificirala učestalost ranijih pokušaja samoozljeđivanja i obrazaca uporabe bolničkih usluga tijekom godine koja prethodi suicidu.
Za svakog identificiranog pojedinca registriran je podatak o otpusnoj dijagnozi, spolu i dobi. Registrirane su sve hospitalizacije koje prethode suicidu s uključenim podacima o prijemu i otpustu. Analiza je provedena za period od 2002-2004. godine. Godina 2004. korištena je kao referentna godina. Predstavljeni su podaci o pokušaju suicida prema dobi i spolu u periodu 2002.-2004. g.
 • Kao rezultat 1. faze projekta pripremljen je Epidemiološki izvještaj. Planira ga se publicirati za diseminiranje.
 • U tijeku je priprema prvog znanstvenog članka baziranog na nekim zanimljivim temama iz epidemiološke analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
SEMINARI ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
 • U okviru 1. faze projekta organizirana su dva seminara kontinuiranog medicinske edukacije. Edukacija je organizirana u suradnji s Hrvatskim društvom za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.
Aktivnosti u tijeku
 • U tijeku je priprema prvog znanstvenog članka baziranog na nekim zanimljivim temama iz epidemiološke analize.
 • U tijeku je priprema drugog znanstvenog članka “Usporedba podataka u petogodišnjem periodu (2000.-2004. godine)” (od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Centra za krizna stanja i Norveškog zavoda za javno zdravstvo), a nacrt rada je pripremljen.
 • U planu je priprema trećeg znanstvenog članka: “Prezentacija rezultata pilot projekta”.
 • Nastavlja se prospektivna registracija pacijenata.

Druga faza projekta

Provedene aktivnosti i aktivnosti u tijeku

REZULTATI 1. FAZE – REGISTRACIJA PACIJENATA

 • Podaci i iskustva iz pilot projekta (registracije pacijenata) analizirani su, a registracijski upitnik je prilagođen.
 • U tijeku je prospektivna registracija pacijenata.
EPIDEMIOLOŠKA ANALIZA
 • Nakon epidemiološke analize iz 1. faze projekta, stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iznijeli su prijedlog za dodatni podprojekt s naslovom “Regionalne razlike u socijalnim i medicinskim značajkama osoba koje su izvršile suicid u RH u razdoblju 2002.-2006. godine.“ U tijeku su aktivnosti za taj podprojekt.
Za predložene aktivnosti podprojekta u radnu grupu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi uključeni su dodatni članovi iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
SEMINARI ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
 • U sklopu 2. faze projekta organizirana su i provedena dva seminara trajne medicinske edukacije.
INTERVENCIJA
 • Razvoj intervencijskog programa: U 2. fazi planirano je razvijanje intervencijskog modela za praćenje pacijenata na razini zajednice, kako bi se podaci i iskustvo iz ovog projekta upotrijebili za unaprijeđenje politike i aktivnosti na prevenciji suicida.
 • Nakon registracije pacijenata provodi se intervencija: pacijentu se daje kontakt informacija za kontaktiranje suradnika na projektu, ukoliko je on/ona suglasan da ga se prati. U slučaju da se pacijent sam ne javi, njega ili nju će kontaktirati nekoliko puta projektni suradnici. Ukoliko pacijent želi, on/ona je pozvan doći na razgovor ili s liječnikom / psihijatrom ili psihologom u Zavodu za istraživanje mozga ili u psihijatrijskoj bolnici, te će se provesti niz kontrolnih pregleda.

Treća faza projekta

Planira se da se treća faza projekta sastoji od pokusne primjene i evaluacije provedene intervencije, te pripreme preporuka za opće-nacionalnu primjenu u svrhu prevencije suicida i za edukaciju. Ova je faza projekta u tijeku.

KONTAKT:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske:
Marija Coupe, Projektni koordinator pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH
Tel:      +385 (0)1 4698 481
E-mail: marija.coupe@mzss.hr

Centar za krizne situacije:
Kneza Višeslava 11, 10.000 Zagreb, Hrvatska

Zastupnici Norveškog zavoda za javno zdravstvo:
Tim za vođenje projektaTel:      +385 (0)1 6550 120
Fax:     +385 (0)1 6542 123
Dr. Tanja Potočki Karačić, projektni menadžer
Mob:    +385 (0)98 457 781
E-mail: tanjapk@consilior-vita.comNada Dražić-Stefanović, suradnica na projektu
Mob:    +385 (0)98 231 814
E-mail: nadads@consilior-vita.comSlavica Vladetić, suradnica na projektu
Mob:    +385 (0)98 981 72 23
E-mail: slavicav@consilior-vita.com

Zadnja obnova web stranice u studenom 2008, priredili Centar za krizne situacije i Consilior Vita d.o.o.- zastupnik Norveškog zavoda za javno zdravstvo