o projektu | prva faza | druga faza | treća faza | kontakt
 
 
{ Kontakt }


Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske:
Marija Coupe, projektni koordinator pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH
Tel: +385 (0)1 4698 481
E-mail: marija.coupe@mzss.hr

Centar za krizne situacije:
Kneza Višeslava 11, 10.000 Zagreb, Hrvatska


Zastupnici Norveškog zavoda za javno zdravstvo:


Tim za vođenje projekta
Tel: +385 (0)1 6550 120
Fax: +385 (0)1 6542 123

Dr. Tanja Potočki Karačić, projektni menadžer
Mob: +385 (0)98 457 781
E-mail: tanjapk@consilior-vita.com

Nada Dražić-Stefanović, suradnica na projektu
Mob: +385 (0)98 231 814
E-mail: nadads@consilior-vita.com

Slavica Vladetić, suradnica na projektu
Mob: +385 (0)98 981 72 23
E-mail: slavicav@consilior-vita.com