o projektu | prva faza | druga faza | treća faza | kontakt
 
 
{ O projektu }


Partneri na projektu:

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske (Ministarstvo)
Norveški zavod za javno zdravstvo, Oslo, Norveška (NZJZ)
Centar za krizne situacije, Zagreb (Centar)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)
Hrvatski zavod za mentalno zdravlje (HZMZ)

Financiranje projekta:
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Norveški zavod za javno zdravstvo prijavili su Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Norveške ovaj projekt za dobivanje financijske i tehničke podrške.

Trajanje projekta
Ovo je zajednički projekt u fazama (tri faze tijekom tri godine). Svaka faza može se smatrati zasebnim projektom, sa zasebnim završnim izvještajem i preporukama uključenim stranama.

1. faza projekta – broj projekta: 2050389
2. faza projekta – broj projekta: 2060369
3. faza projekta – broj projekta: 2070306

Projekt je odobren u studenom 2005. godine, a projektne aktivnosti su službeno započele u prosincu 2005. godine.

Početak projekta: 1. prosinac 2005.
Planirani završetak projekta: 31. prosinac 2008.
Trajanje prve faze: 1. prosinac 2005. – 31. prosinac 2006.
Trajanje druge faze: 1. siječanj 2006. – 31. prosinac 2007.
Trajanje treće faze: 1. siječanj 2007. – 31. prosinac 2008.

Cilj projekta

Projektni cilj je:

Razviti sustav praćenja za prikupljanje informacija o pokušajima samoozljeđivanja, koji će biti osnova za brzi “odgovor” i aktivnosti u svrhu liječenja osnovnog duševnog poremećaja.

Integracija projekta unutar nacionalnog programa s ciljem jačanja zdravstvenih usluga na razini zajednice, a vezanih uz mentalno zdravlje, kako je opisano u nacrtu Hrvatske politike o mentalnom zdravlju.

Ciljevi predloženih aktivnosti su sljedeći:

- razviti registracijski modul/obrazac za registraciju ozljeda uzrokovanih samoozljeđivanjem u Hrvatskoj;
- provesti probno prikupljanje podataka primjenom registracijskog upitnika;
- razviti i provesti praćenje pacijenata sklonih samoozljeđivanju na razini zajednice;
- integrirati rezultate u politiku i aktivnosti za prevenciju suicida.

Specifični ciljevi projekta po fazama:
Saznanja iz svake faze mogu biti upotrijebljena za buduće paralelne aktivnosti u području prevencije suicida.

1. faza: Epidemiološki sustav nadzora
Razviti, testirati i probno upotrijebiti registracijski upitnik/sustav epidemiološkog nadzora povreda izazvanih samoozljeđivanjem u Hrvatskoj
Obrazovati osoblje koje će provoditi registraciju i educirati osoblje koje će obavljati intervenciju

2. faza: Kreirati program intervencije
Nastavak registracije samoozljeđivanja i pokušaja samoubojstava
Razviti i probno provesti sustav za praćenje pacijenata koji su počinili samoozljeđivanje, od strane tima za mentalno zdravlje na razini zajednice, kojeg čini psihijatar i medicinska sestra s praksom u zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja

3. faza: Pilotiranje intervencije i davanje preporuka
Pilotiranje provođenja intervencije
Ocjena pilotiranja intervencije
Razvoj preporuka za provođenje na nacionalnoj raziniVoditelj projekta / Glavni istraživač
Prof.dr.sc. Branko Kopjar, dr.med.
Savjetnik, Norveški zavod za javno zdravstvo

Lokalni voditelj projekta / Istraživač
Doc.dr.sc. Neven Henigsberg, dr.med.
Centar za krizne situacije, predsjednik

Suradnici na projektu:
Radna grupa Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi:
Doc.dr.sc.Neven Henigsberg, lokalni voditelj projekta (Centar)
Šarlota Foro, član (Centar)
Veljko Đorđević, dr.med. član (HZMZ) od 25.10.2007.
Dubravko Kužina, dr.med., član
Prim.dr.sc. Vlasta Dečković Vukres, dr.med., član (HZJZ)
Prim.mr.sc. Vlasta Hrabak-Zerjavić, dr.med., član (HZJZ)
Prim.mr.sc. Urelija Rodin, dr.med.,član (HZJZ)
Mr.sc. Marijan Erceg, dr.med., član (HZJZ)
Branimir Tomić, dr.med., član (HZJZ)
Tanja Ćorić, dr.med., član (HZJZ)
Maja Silobrčić–Radić, dr.med., član (HZJZ)
Tomislav Benjak, dr.med., član (HZJZ)
Prof.dr.sc. Branko Kopjar, dr.med., član (NZJZ)
Marija Coupe, član (MZSS)

Zastupnik Norveškog zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj:
Consilior Vita d.o.o.

TIM ZA VOĐENJE PROJEKTA:
Dr. Tanja Potočki Karačić, projektni menadžer
Slavica Vladetić, suradnica na projektu
Nada Dražić-Stefanović, suradnica na projektu
Diana Maltar, suradnica na projektu